MajVioler och vita förgätmigej blommar i massor under maj.