Oktober

Nyponen mognar på den gamla morsdagsrosen.